Intellectuelen dating


Ik ben het in principe met paleopsychiater Emily Deans en Frits Muskiet eens dat William Davis hier en daar wat simplificeert en dat effectbejag hem niet vreemd is.Maar om nou te beweren dat het een slecht boek is, dat zou hypocriet zijn.

intellectuelen dating-4

William Davis was een goed boerende interventiecardioloog in een welvarend stadje in Wisconsin.

Hij hield van zijn vak, was hard op weg rijk te worden met dotteren en het plaatsen van stents en had geen enkele aanleiding om zich af te vragen waarom zijn zaak eigenlijk zo goed liep.

Ik denk dat dit een belangrijk boek is, simpelweg omdat zowel het paleoperspectief als een toenemende vloed fundamenteel onderzoek suggereren dat tarwe een van de meest corrosieve elementen in de neolithische voeding is.

Davis slaagt erin die boodschap effectief over te brengen.

Dat kan zo’n beetje alle ziekten uitlokken die de medische encyclopedie vermeldt.